Ini 37 Fadilah Membaca Dalail Khairat

FOTO KHUMRONI

Dalail Khairat adalah sebuah kitab yang berisi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan membaca Dalail Khairat berarti telah membaca shalawat kepada Nabi kita SAW. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab beliau, al-Dur al-Manzhud fi al-Shalat wa al-Salam ‘ala Shahib al-Maqam al-Mahmud (Cet. Dar al-Minhaj, Hal 136-180) menyebut jumlah yang banyak fadhilah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendasarkan kepada hadits-hadits Nabi SAW, yaitu antara lain :

1. Allah, Malaikat dan Rasulullah SAW akan bersalawat kepadanya.

2. Meninggikan derajat, menghapuskan kejahatan dan bersalawat itu sebanding dengan memerdekakan sepuluh orang hamba sahaya.

3. Menjadi syafa’ah dan kesaksian Nabi Muhammad SAW

4. Menjadi sebab terlepas dari penyakit nifaq dan terlepas dari api neraka serta mengangkatnya kepada derajat para syuhada

5. Menjadi kifarat baginya dan zakat bagi amalnya

6. Menjadi sebab berdekatan dengan bahu Rasulullah SAW di pintu syurga

7. Menjadi istighfar bagi yang mengatakannya dan menggembirakan matanya

8. Sekali bershalawat mendapat pahala kirat (nama timbangan) seperti gunung Uhud.

9. Malaikat berdiri pada kubur Nabi SAW memberitahukan bahwa si pulan bin pulan telah bersalawat kepada Nabi SAW

10. Menjadi sebab banyak mendapat pahala

11. Menjadi sebab mencukupi kepentingan di dunia dan akhirat dan ampunan

12. Menjadi penghapus kesalahan seperti air menghapus api

13. Satu kali bersalawat menghapuskan dosa sepuluh tahun dan mencegah orang-orang yang menghafalnya ditulis dosa selama tiga hari serta terpelihara dari masuk neraka

14. Menjadi sebab terlepas dari huru hara hari kiamat

15. Menjadi sebab ridha Allah Ta’ala

16. Menjadi sebab mendatangkan rahmat

17. Menjadi sebab aman dari kemurkaan Allah Ta’ala

18. Menjadi sebab masuk dalam naungan ‘Araisy

19. Menjadi sebab berat timbangan dan terlepas dari api neraka

20. Menjadi sebab bagi aman dari haus pada hari qiyamat

21. Shalawat kepada Nabi SAW dapat memegang tangan orang-orang yang tergelincir pada sirathal mustaqim sehingga dia dapat melaluinya.

22. Barangsiapa yang bersalawat kepada Nabi SAW dalam satu hari sebanyak seribu kali, maka tidak dia mati sehingga melihat tempat kediamannya dalam syurga

23. Menjadi sebab banyak isteri dalam syurga

24. Shalawat itu sebanding dengan dua puluh peperangan jihad fi sabilillah

25. Shalawat itu sebanding dengan sadaqah

26. Seratus kali bersalawat pada satu hari sama dengan seribu seribu kebaikan dan sebanding dengan seratus sadaqah maqbulah serta menghapus seribu seribu kejahatan

27. Shalawat seratus kali pada setiap hari menjadi sebab terpenuhi seratus kebutuhan, tujuh puluh untuk akhirat dan tiga puluh untuk dunia

28. Shalawat satu kali menjadi sebab terpenuhi seratus kebutuhan

29. Orang yang bersalawat seratus kali pada suatu hari, maka sama dengan orang yang berkekalan ibadah sepanjang hari dan malam
30. Merupakan yang paling dicintai amal kepada Allah

31. Merupakan hiasan majelis dan cahaya pada sirathal mustaqim pada hari kiamat

32. Dapat menafikan kefakiran

33. Orang yang paling banyak bersalawat merupakan orang yang paling baik dengan Nabi SAW

34. Berkat dan faedah shalawat didapati oleh seseorang, anaknya dan anak dari anaknya

35. Orang yang bershalawat tidak ditanyai Allah tentang kewajibannya

36. Orang yang bershalawat kepada Nabi SAW lima puluh kali dalam sehari, maka Nabi SAW akan berjabat tangan dengannya pada hari kiamat

37. Shalawat menjadikan suci hati. (dari berbagai sumber).


Subscribe to receive free email updates: